Zarząd

Grzegorz Pensiek - Prezes
Jerzy Wisniewski – Wiceprezes
Hanna Matulka - członek
Teresa Bernat – członek
Zbigniew Starzyk – członek

 

Komisja rewizyjna:
Wacław Pawlak – Przewodniczący
Ryszarda Raczyńskiego
Wojciech Pykało

Piotr Kepal, Copyright © 2018 Fundacja Dla Dobra Dziecka. Wszelkie prawa zastrzeżone.