Zadzwoń do nas: 22 620 49 95  facebook

Rok 2003

- W styczniu 2003 roku nastąpiło sformalizowanie działań tej nieformalnej grupy poprzez zarejestrowanie Fundacji w KRS, jako organizacji non profit pod nazwą Fundacja "dla dobra dziecka", która kontynuowała pracę rozpoczętą przez grupę inicjatywną.

-W kwietniu  zorganizowano kampanię "Dobro dziecka" w powiecie siedleckim, której celem było przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie internistycznym, ortopedycznym i stomatologicznym dzieci w gminie Wodynie i Stoku Lackim. Efektem tych działań było:

  • wysłanie  dzieci do sanatorium w Ciechocinku.
  • wyposażenie w specjalistyczny fotel gabinetu stomatologicznego w jednej ze szkół objętych akcją.

- W maju współorganizowano IX Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Piłce Nożnej i Koszykówce w Warszawie pod patronatem Wojewody Mazowieckiego

- W lipcu-sierpniu zorganizowano wyjazdy sanatoryjne dla dzieci z mazowieckich domów dziecka i z ubogich rodzin na 3 tygodniowy pobyt do ośrodka Czajka nad Jez. Narocz na Białorusi.

- W czerwcu  rozpoczęto wydawanie bezpłatnego miesięcznika dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich. Miesięcznik jest redagowany przez młodzież pod nazwą "Głos Młodzieży". Ideą miesięcznika jest możliwość zamieszczania artykułów pisanych przez dzieci, młodzież, rodziców, wychowawców i nauczycieli. Celem jest wymiana międzypokoleniowa informacji i poglądów.

-We wrześniu, z udziałem posłów RP i wykładowców Akademii Muzycznej w Warszawie, przeprowadzono akcję charytatywną (koncert)  w celu zebrania funduszy na renowację elewacji budynku Ośrodka dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym w Stoku Lackim.

- W grudniu  miała miejsce w Warszawie ogólnopolska konferencja pod hasłem "Moja pierwsza własna praca", która zainaugurowała kampanię mającą na celu pomoc młodzieży w zakładaniu  Spółdzielni Młodzieży Szkolnej. W tych spółdzielniach młodzież będzie się uczyć prowadzenia własnej działalności gospodarczej i zdobywać wiedzę z zakresu przedsiębiorczości.