Zadzwoń do nas: 22 620 49 95  facebook

Rok 2007

- Kontynuowana była współpraca z mazowieckimi Domami Dziecka z Józefowa-Michalina, Kowalewa i Radomia oraz Solca nad Wisłą. Z pozyskanych funduszy w ramach 1% zakupiono dla DD w Józefowie-Michalinie krzewy i kwiaty ( na kwotę 1360,00 zł) oraz dzięki nawiązaniu z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Warszawa bliższych kontaktów służbowych, pozyskaliśmy kostkę Bauma i krawężniki oraz doprowadziliśmy do zaprojektowania i wykonania rabaty przed głównym wejściem do budynku domu dziecka.

- Fundacja udzieliła daleko idącego wsparcia prawnego i logistycznego przy rozwiązaniu spraw spadkowych trójki wychowanków Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą. Nasi wolontariusze odbyli szereg spotkań z władzami gmin, developerem, zapoznano się z księgami wieczystymi, a w konsekwencji dziewczynki otrzymały zabezpieczenie finansowe.

-Pozyskano sprzęt sportowy, piłki, rower, kask oraz odzież i obuwie dla wychowanków Filii Domu Dziecka nr 10 przy ul. Tynieckiej, dofinansowano wyjazd dzieci na wakacje letnie w Łebie, roztoczono indywidualną opiekę nad 1-m z wychowanków.

- Współpracując z  Oddziałem wolskim OPS 4 rodziny otrzymały wsparcie w zakresie wyposażenia w meble oraz rzeczy codziennego użytku, odzież i obuwie. Działalność pomocowa Fundacji skierowana była w minionym roku na wielodzietne rodziny z Jastrzębia Zdroju, Byczyny i Lidzbarka Welskiego, gdzie przekazana została pomoc rzeczowa.

- Ufundowano i przekazano książki dla najlepszych uczniów z okazji zakończenia roku Szkolnego ze Szkoły Podstawowej w Rybnie. Wręczenia książek dokonała Prezes Fundacji podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

- Kontynuowano pozyskiwanie i wypłacanie stypendium naukowego dla chłopca z niepełnej rodziny.

- Podejmowano szereg prób pozyskania funduszy na działalność statutową Fundacji, pozyskiwano sponsorów oraz przystąpiono do konkursów na fundusze z realizacji zadań zleconych przez instytucje publiczne. Przygotowano i rozpoczęto wdrażanie program dla młodzieży „Spółdzielnie Młodzieży Szkolnej szkołą przedsiębiorczości”. W ramach tego programu:

  • Przekazano i zaszczepiono ideę spółdzielczości 20 nauczycielom tego przedmiotu,
  • Przeprowadzono na powyższy temat spotkani informacyjne z młodzieżą i kadrą pedagogiczną w 10 szkołach woj. mazowieckiej. Łączna liczba uczestników ok. 700 osób.

- Kontynuując prace Instytutu „Autokreacja” pozyskano do współpracy nowych, wysoko wykwalifikowanych wykładowców, opracowane zostały nowe programy szkoleniowe oraz procedury zatwierdzania i realizacji programów szkoleń prowadzonych przez Instytut, przeszkolono 241 nauczycieli.