Zadzwoń do nas: 22 620 49 95  facebook

Rok 2008

- Kontynuowana była współpraca z mazowieckimi Domami Dziecka z Józefowa –Michalina, Kowalewa, Radomia i Solca nad Wisłą. Z funduszy uzyskanych z 1% dofinansowano wyjazdy dzieci na kolonie letnie w Męcinie, w których uczestniczyło 60 dzieciaków. Fundacja pokryła całkowity koszt udziału 11 osób oraz pokryła  koszty programowe.

- Wymienione Domy Dziecka otrzymały darowiznę rzeczową o łącznej wartości 10 000 zł., w ramach której przekazaliśmy firanki, zasłony, koce, pościel, narzuty na łóżka.

- Dom Dziecka w Kowalewie otrzymał wsparcie rzeczowe w postaci kurtek zimowych, obuwia zimowego, kaloszy dla 15 dzieci, a w grudniu 45 dzieci obdarowanych zostało paczkami świątecznymi. Wszystkie dary przygotował zespół wolontariuszy zorganizowany przez Panią Sylwię Olbrychowską. Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w wieczorze Wigilijnym.

- Dom Dziecka z Józefowa-Michalina otrzymał artykuły piśmienne i zeszyty z przeznaczeniem na wyprawki szkolne dla wychowanków domu.

- Współpracując z Oddziałem Wolskim OPS oraz ze szkołami ze śródmieścia i Woli, 22 rodziny otrzymały wsparcie w zakresie AGD, odzieży i obuwia oraz wyprawek szkolnych dla dzieci

- Objęliśmy opieką samotną bezdomną matkę z dzieckiem i rozpoczęliśmy działania zmierzające do zapewnienia tej rodzinie lokalu socjalnego.

- Wspólnie z Urzędem Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przygotowano i przeprowadzono  I edycję biegu „Dobrej Woli”. Oprócz nagród dla zwycięzców i każdego uczestnika były bezpośrednie spotkania dzieci i młodzieży z olimpijczykami. Dochód z imprezy, powiększony o wkład finansowy Fundacji, pozwolił ufundować sprzęt sportowy dla Uczniowskiego Klubu Pływackiego z Woli.

- Kontynuowano pozyskiwanie i wypłacanie stypendium naukowego dla chłopca z niepełnej rodziny.

- Kontynuując prace Instytutu „Autokreacja” pozyskiwano do współpracy nowych, wysoko wykwalifikowanych wykładowców, opracowano nowe programy szkoleniowe oraz procedury. Przeszkolono ponad 250 nauczycieli.