Zadzwoń do nas: 22 620 49 95  facebook

Rok 2010

-Na skutek działań urzędników Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaczęły się nasze kłopoty finansowe. U. S. Warszawa - Wola przez półtora roku nie zmienił w systemie nr konta Fundacji, a M. P. i P. S. nie wprowadziło ostatecznych zmian w wykazie organizacji uprawnionych do uzyskiwania 1% i w konsekwencji pozbawiono nas znacznej części przychodu, a to z kolei wpłynęło na zakres naszej działalności.

- Kontynuowana była współpraca z mazowieckimi Domami Dziecka.

- Dom Dziecka w Józefowie-Michalinie otrzymał 11 szt. materacy i łóżek. Wsparcie finansowe na organizację 60 -lecia placówki w tym spotkanie z byłymi wychowankami oraz sfinansowano umowę zlecenie dla opiekunki dzieci w placówce. Dzięki pozyskaniu sponsora został wyremontowany plac zabaw dla dzieci oraz pawilon dla niemowlaków i dzieci w wieku od 0 do 3 lat na łączną kwotę 125 000,00 zł.

- Domy Dziecka z Radomia i Kowalewa otrzymały wsparcie rzeczowe.

- Ufundowaliśmy nagrody i puchary dla zwycięzców spartakiady dziecięcej organizowanej przez Dom Dziecka z Gliwic.

- Współpracując z Oddziałami Ośrodków Pomocy Społecznej z Woli, Targówka i Gostynian, piętnastu rodzinom przekazaliśmy wsparcie w zakresie mebli, odzieży i obuwia oraz świąteczne paczki żywnościowe.

- Kontynuowano wypłacanie stypendium dla chłopca z niepełnej rodziny.

- W ramach umowy z Polską Grupą Energetyczną kontynuowaną finansowanie kształcenia muzycznego laureatki programu „Mam talent” – Klaudii Kulawik.

- W ramach współpracy z IKEA Targówek kontynuowano pomoc ubogim rodzinom w doposażeniu mieszkań w drobne sprzęty codziennego użytku oraz pościel i dywany.

- Wspólnie z IKEA Targówe zorganizowaliśmy obchody dnia dziecka, w ramach których dzieci uczestniczyły w zabawach i konkursach z nagrodami.

- Zorganizowaliśmy dwie wystawy fotogramów dziecięcych w Urzędzie Dzielnicy Targówek i Domu Kultury S.M. Wola na Bemowie.

- Kontynuowano prace Instytutu Autokreacja, jednakże z powodu rezygnacji dotychczasowej Dyrektorki placówki (pełniła funkcję społecznie, tak jak wszyscy pracownicy Fundacji), podjęto decyzję o zawieszeniu od nowego roku działań Instytutu.