Zadzwoń do nas: 22 620 49 95  facebook

Rok 2011

- Decyzja M. P. i S. P. pozbawiła nas możliwości uzyskania 1% z powodu 1 dniowego opóźnienia w złożeniu sprawozdania do Ministerstwa. W tym miejscu należy przypomnieć, że wszyscy od lat pracujemy społecznie. Wybieramy co jest ważniejsze, czy wizyta w rodzinie, która właśnie potrzebuje pomocy, czy wypełnianie sprawozdań, które potem i tak trafią do szuflad biurek w Ministerstwach.

- W tym roku  przekazaliśmy darowizn na kwotę 21 396,19 zł. na co złożyło się między innymi  urządzenie:

  • gabinetu lekarskiego na oddziale otolaryngologii Centrum Zdrowia Dziecka;
  • kącika zabaw dla dzieci - pacjentów w/w oddziału C.Z.D.;
  • wyposażenie mieszkania dla rodziny z 9 dzieci (meble, pościel, dywany itp.);
  • przekazanie laptopa dla podopiecznej Domu Dziecka w Józefowie Michalinie;
  • zakup biurka i fotela oraz plecaków i materiałów szkolnych dla rodziny wskazanej przez OPS Targówek;
  • zakup leków dla dziecka po operacji serca;

- Kontynuowana była współpraca  z mazowieckimi Domami Dziecka z Józefowa - Michalina, Kowalewa. Przekazano otrzymane od IKEA Targówek materiały dekoracyjne i dywany do pokoi dzieci.

- Współpracując z  Oddziałami OPS  na Woli, Targówku i Pradze południe przekazano odzież, wózek dziecięcy oraz 6 szt. paczek żywnościowych dla najuboższych rodzin z w/w dzielnic. Paczki zawierały żywność, odzież, art. czystościowe, kosmetyczne i   zabawki dla dzieci.

- Współpracując z OPS na Targówku udzielono kompleksowej pomocy dla rodziny, która wychowuje 9-cioro dzieci. Zostało przy naszym wsparciu wyremontowane mieszkanie i wyposażone we wszystkie nowe meble, dywany, firany, zasłony oraz pościel.

- Odpowiadając na prośbę OPS w Gostyninie udzielono kompleksowej pomocy ojcu samotnie wychowującemu 4-kę dzieci. Zakupione zostały farby do odnowienia mieszkania. Pozyskaliśmy od prywatnych darczyńców pełne wyposażenie w meble, pościel, dywany oraz oświetlenie. Przekazaliśmy też sprzęt audio - video oraz naczynia kuchenne.

- Kontynuowano w pierwszym kwartale 2011 roku pozyskiwanie i wypłacanie stypendium naukowego dla chłopca z niepełnej rodziny.

- Współorganizowano obchody Dnia Dziecka wraz z IKEA Targówek i Urzędem Dzielnicy Targówek, podczas których przeprowadziliśmy m. in. licytacje lamp, a z uzyskane środki wspomogły naszych podopiecznych.

- Zorganizowano przesiewowe badania laryngologiczne dla dzieci z ubogich rodzin wskazanych przez OPS-y z Woli, Pragi Południe i Targówka oraz bezpłatne porady prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy.

- Rozpoczęto prace nad powołaniem do  dożycia Zakładu własnego Fundacji tj. Akademii Muzyki Kameralnej aby umożliwić niezamożnej młodzieży kształcenie muzyczne u najlepszych Instrumentalistów z Polski i ze świata.

- Podejmowano szereg prób pozyskania funduszy na działalność statutową Fundacji. W roku sprawozdawczym do najważniejszych sponsorów IKEA Targówek.

- Ze względu na brak dyrektora, Instytut „Autokreacja”  decyzją Zarządu został on rozwiązany.