Zadzwoń do nas: 22 620 49 95  facebook

Rok 2006

Kontynuacja statutowego celu Fundacji, jakim jest m. in. pomoc wielodzietnym rodzinom oraz rodzicom samotnie wychowującym dzieci, żyjącym poniżej przeciętnego poziomu i na granicy ubóstwa, bezrobotnym, utrzymującym się z pomocy społecznej.

- W ramach pomocy rzeczowej przekazaliśmy meble i przedmioty użytku codziennego kilkunastu rodzinom, a także świetlicy środowiskowej oraz mokotowskiemu oddziałowi ZNP. Na południe Polski wysłano do 13 rodzin paczki z odzieżą.

- Kontynuowano współpracę z mazowieckimi Domami Dziecka, które dzięki rozwijającej się współpracy z IKEA Targówek otrzymały 30 materacy oraz materiały tekstylne z przeznaczeniem na zasłony.

- W ramach współpracy z Konsulatem Polskim w Moskwie oraz Konsulatem Generalnym w Irkucku do Polski przyjechały na wakacje dzieci polskiego pochodzenia z organizacji polonijnej „Ogniwo”, które na początku roku spędziły 2 tyg. W Warszawie. Dzieci z Polskiego Centrum Kulturalno – Oświatowego Republiki Baszkortostan wraz z dziećmi z domów dziecka spędziły 2 tyg. Wakacje w Gdańsku, a dzieci z moskiewskiego okręgu ze szkoły polskiej nr 102 w Moskwie wraz z dziećmi z ubogich polskich rodzin przebywały na wakacjach w Zakopanem.

- Za pośrednictwem Ambasady RP w Moskwie przekazano dla dzieci polonijnych zestawy słowników języka polskiego, encyklopedii i beletrystykę.

- Miesięcznik „PREtext” dociera do coraz większej ilości szkół w całej Polsce. Nagład gazety wzrósł do 15 tys. egzemplarzy.

- Delegacja Fundacji, w skład której wchodzili członkowie Kierownictwa, Rady Fundatorów oraz członkowie redakcji miesięcznika „PREtext”, złożyła wizytę na zaproszenie partnera rosyjskiego – Fundacji im. Jurija Tiena w Irkucku, gdzie rozmawiano na temat współpracy obu organizacji na najbliższy okres.

- Prowadzono prace nad projektem „Natura 2000”, który ukierunkowany był na udostępnienie szkołom kolejnych przedmiotów dydaktycznych w postaci map.

- Rozpoczęto współpracę partnerską w koalicji organizacji pozarządowych pod nazwą „Dach nad głową”. Celem tej współpracy było wypracowanie rozwiązań zapobiegającym bezdomności, a w następstwie braku własnego mieszkania, wykluczeniu społecznemu.

- Kontynuowano prace Instytutu „Autokreacja”, z działalności którego dochód przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji.

- Pozyskano środki finansowe od prywatnego przedsiębiorcy i rozpoczęto wypłatę stypendium naukowego dla uzdolnionego chłopca z niepełnej rodziny