Zadzwoń do nas: 22 620 49 95  facebook

O nas

 Czym zajmuje się Fundacja:

 1. Niesienie pomocy wychowankom domów dziecka poprzez wspomaganie ich rozwoju psychicznego i społecznego, a także udzielanie wsparcia materialnego w postaci finansowej i rzeczowej oraz merytorycznej w postaci organizacji ruchu społecznego na rzecz pomocy w/w.
 2. Tworzenie środowiska młodzieży uzdolnionej i aktywnej w celu Pobudzania inicjatyw ukierunkowanych na podejmowanie samodzielnych wyzwań poprzez:
  • współredagowanie prasy młodzieżowej,
  • naukę i organizację podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie upowszechniania idei demokracji, swobód obywatelskich i wolności słowa z młodzieżą krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
 3. Prowadzenie działań na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej poprzez tworzenie warunków do ich pełnej integracji ze środowiskiem dzieci i młodzieży sprawnej fizycznie.
 4. Opracowanie programu mającego na celu wsparcie psychologiczne i świadczenie wszelkiej pomocy prawnej dzieciom - ofiarom wypadków komunikacyjnych.
 5. Utworzenie i prowadzenie ośrodka psychosomatycznego ukierunkowanego na kompleksowe leczenie m.in. zaburzeń psychosomatycznych, uzależnień, psychoz a także rehabilitacji psychoruchowej.

Misją Fundacji "dla dobra dziecka" jest zapewnienie dzieciom i młodzieży pełnego fizycznego i psychicznego rozwoju oraz kształtowanie ich społecznych, obywatelskich i demokratycznych postaw. Wszelkie działania ukierunkowane są na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci spędzających swoje dzieciństwo w domach dziecka.

Wsparcie Fundacji skierowane jest także do młodzieży szczególnie uzdolnionej w dziedzinie literackiej, plastycznej i fotograficznej, która współtworzy młodzieżowe czasopismo "Głos młodzieży" i na jego łamach ma szansę na swobodną prezentację swoich poglądów.

Fundacja "ddd" dzieli się polskimi doświadczeniami w zakresie upowszechniania idei demokracji, swobód obywatelskich i wolności słowa z organizacjami i instytucjami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zapraszając do współpracy przy współtworzeniu czasopisma.

Misję swą Fundacja "ddd" realizuje dzięki zaangażowaniu swoich członków oraz osób i organizacji wspierających.